STOMATOLOGICKÁ AMBULANCIA DENTÁLNA HYGIENAStomatologická ambulancia, Dentoalveolárna chirurgia, Protetika
Zubný röntgen, Dentálna hygiena